Embassy of Slovak Republic- Ottawa


Informacia k ziadosti o slovensky matricny doklad

A. Na preukazanie matricnej udalosti, t.j. narodenia, sobasa, alebo umrtia pred slovenskymi uradmi je potrebne predlozit SLOVENSKY MATRICNY DOKLAD, t.j. rodny list, sobasny list, alebo umrtny list. To znamena, ze nase velvyslanectvo moze prijat ziadost o slovensky pas, alebo o pripisanie dietata do pasu len vtedy, ak je k ziadosti pripojeny slovensky rodny list ziadatela a jeho dietata. Taktiez ziadatelka o pas, ktora ziskala priezvisko po manzelovi sobasom v cudzine, musi predlozit slovensky sobasny list. Ak doslo k matricnej udalosti v cudzine, matricny doklad vyda osobitna matrika vedena Obvodnym uradom Bratislava 1. Ziadosti o vydanie matricnych dokladov prijma nase velvyslanectvo.

B.
K ziadosti o slovenske matricne doklady prdekladajte originaly dokladov.My vyhotovime a overime ich
kopie. Originaly Vam vratime.
K vsetkym cudzojazycnym textom si sami urobte preklad do slovenciny. Spravnost prekladu Vam overime.
Kanadske matricne doklady MUSIA byt overene prislusnymi kanadskymi uradmi. My potom vykoname ich
vyssie overenie/superlegalizaciu/. Overovanie kanadskych dokladov vykonavaju:

-Department of External Affairs,
125 Sussex Drive,
Ottawa,
K1A 0G2,
tel 613-9950119 - pre vsetky provincie

-
Chambre des notaries du Quebec,
630 blvd. Rene-Levescue Ouest, bureau 1700,
Montreal ,
H3B 1T6,
tel 514-8791793

-
Ministry of Goverment Servicies,
Official Documents Servicies,17th Floor,
Grosvenor Street,GeorgeDrew Building,
Toronto,
M7A 1R2,
tel:416-3258416

-
Saskatchevan Provincial Sekretary,
1874 Scarth Street,
Regina,
S4P 3V7,
tel: 306-2951

-
Office of the Deputy Attorney General,
9833-109 Street,
Edmontin,
T5K 2E8,
tel: 408-4275032

C. Ku kazdej ziadosti je potrebne predlozit:

1. Doklad o slovenskom statnom obcianstve, ato pri ziadosti o slovensky rodny list aspon jedneho z rodicov/ak dieta nema 18 rokov/, pri ziadosti o sobasny list aspon jedneho z manzelov. Takymto dokladom moze byt kopia identifikacnej strany platneho slovenskeho pasu /NIE CESKO-SLOVENSKEHO/, listina o udeleni slovenskeho obcianstva alebo potvrdenie o slovenskom obcianstve. Ak nemate ani jeden z uvedenych dokladov , vyziadajte si na nasom velvyslanectve dotaznik k zisteniu st. obcianstva a po vyplneni ho poslite na velvyslanectvo. Prislusny okresny urad Vam na zaklade tohto dotaznika vyda potvrdenie o slovenskom obcianstve.

2. Poplatok, vyska ktoreho je:

10 CAD za overnie kopii dokladov uvedenych pod c.1.4.5 a 6
10 CAD za overenie prekladu kazdeho cudzojazycneho dokladu
16 CAD za vyssie overenie dokladu uvedeneho pod c. 4, pripadne aj dokladu pod c5, ak bol vydany
v Kanade
8 CAD za podanie ziadosti o zapis do osobitnej matriky
5 CAD za postovne

K ziadosti o RODNY LIST je potrebne predlozit este:

3. Vyplneny formular zapis o narodeni
4. Overeny kanadsky rodny list/nie plastikovu kartu/ s prekladom
5. Slovensky sobasny list rodicov. Ak bolo manzelstvo uzavrete v Kanade, sobasny list musi byt overeny a
prelozeny do slovenciny. Ak bolo manzelstvo uzavrete vinej krajin, informujte sa telefonicky o dalsom postupe na nasom velvyslanectve.
6. Ak nie su rodicia dietata manzelmi, vyziadajte si formular zapisu o urceni otcovstva
7. Rozsudok sudu o rozvode predchadzajuceho manzelstva platny pre uzemie SR, ak je matka dietata rozvedena
8. Umrtny list manzela, ak je matka dietata vdova. Overenie sa vyzaduje ako v bode 5


K ziadosti o SOBASNY LIST je potrebne pripojit este:

3 Vyplneny formular zapisu o uzatvoreni manzelstva
4 Overeny kanadsky sobasny list s prekladom
5 Umrtny list byvaleho manzela, ak obcan uzavrel manzelstvo ako vdovec. Overenie sa vyzaduje rovnako ako v predchadzajucom bode 5.
6 Rozsudok sudu o rozvode predchadzajuceho manzelstva, ak obcan uzavrel manzelstvo ako rozvedeny. K dokladu o rozvode v cudzine musi byt pripojeny rozsudok Najvyssieho sudu SR o uznani cudzieho rozhodnutia. Na poziadanie Vam posleme pisomnu informaciu o tom, ako postupovat pri ziskani tohto dokladu
7 Slov.rodny list ziadatela

K ziadosti o UMRTNY LIST je potrebne predlozit este:

3 Vyplneny formular zapisu o umrti
4 Overeny kanadsky umrtny list s prekladom
5 Rodny list zomreleho
6 Sobasny list zomreleho

UPOZORNENIE:Velvyslanectvo prijima ako platbu za spravne poplatky certifikovane seky, money order alebo hotovost. Osobne ani firemne seky, ktore nie su certifikovane, sa neakceptuju. Venujte taktiez pozornost dokladom, prikladanym k ziadosti. Neuplne ziadosti nebudu prijate.


Embassy of the Slovak Republic.

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario K1M 2A1

Tel: (613) 749 4442 Fax: (613) 749 4989


All contents copyright  1996 1997. All rights reserved. 
All comments should be forwarded to Ondro Mihal at omihal@slovak.com. 
Last Update: August 31, 1998