Embassy of Slovak Republic- Ottawa


Pasova informacia

Informacia k ziadosti o slovensky pas

Kazdy obcan Slovenskej republiky ma pravo poziadat o slovensky cestovny pas. Pasy vystavuju uradovne cudzineckej policie a pasovej sluzby miestne prislusne podla posledneho trvaleho pobytu ziadatela na Slovensku.
Ziadost o pas mozno podat:
 • pri bobyte v Kanade na nasom velvyslanectve/pas Vam po jeho vystaveni posleme postou za 3 - 4 mesiace od podania ziadosti
 • pri pobyte na Slovensku priamo na uradovni cudzineckej policie a pasovej sluz- by/pas na poziadanie vystavia aj za 1 den/


Neplatny pas nie je mozne predlzit, ale je potrebne poziadat o novy pas.

Pasy so znakom CSFR, ktore do 31.12.1994 neboli oznacene statnym znakom Slovenskej republiky su od 1.1.1995 neplatne

Ziadost pozostava z tychto nalezitosti

1. Vyplneny formular ziadosti. Vysvetlenie k vyplneniu formulara:

 • ziadatel, ktory chce podat ziadost pod inym menom alebo priesviskom, nez ako moze pouzivat
 • podla slovenskeho pravneho poriadku, poda najprv ziadost o povolenie zmeny mena alebo priezviska. Formular ziadosti mozno vyziadat na nasom velvyslanectve
 • na ziadost obcana sa do pasu za priezvisko zapise titul absolventa VS, k comu je potrebne poslatkopiu slov. diplomu
 • ziadatel nemusi uviest rodne cislo, ak ho nepozna. Ak je narodeny do roku 1968, moze o rodne cislo poziadat na adrese:Slovenska sprava soc.zabezpecenia ulica 29 augusta, 813063 Bratislava.
 • ziadatelia narodeni po roku 1968 ziadaju o rodne cislo urad, ktory im vydal rod. list.
 • ak ziadatel na Slovensku nikdy nezil, uvedie posledne trvale bydlisko svo jich rodicov na SLovensku
  spolu s ich menom
 • so ziadostou ziadatela, ktory ma viac ako 15 rokov a menej ako 18 musia vyslovit suhlas obaja jeho rodicia
 •  

2. Doklad o STATOM OBCIANSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorym je "Osvedcenie o statnom obcianstve SR " alebo listina o udeleni slovenskeho obcianstva. Ak ziadatel takyto doklad nema, musi miesto noho poslat vyplneny "Dotaznik k zisteniu statneho obcianstva", na zaklade ktoreho vyda okresny urad, miestne prislusny podla miesta posledneho trvaleho pobytu na Slovensku osvedcenie o statnomobcianstve SR. V takom pripade sa vybavovanie moze predlzit o 6 tyzdnov.

3. Fotokopiu slovenskeho rodneho listu ziadatela a jeho deti pojatych do ziadosti.

4. Vydata zena predlozi fotokopiu SLOVENSKEHO SOBASNEHO LISTU.
Ak ziadatel nema slov. sobasny alebo rodny list moze si na nasom velvyslanectve vyziadat informaciu k jeho ziskaniu

5. Dve ostre neretusovane, farebne alebo ciernobiele fotografie o rozmeroch 3.5x4.5 cm, zhotovene z toho isteho negativu, bez pokryvky hlavy a okuliarov s tmavymi sklami, na nefarbnom pozadi, vyska tvarovej casti/od oci k brade/ minimalne 13 mm.Neposielat fotky z videoprintu.Pri predlozeni nespravnych fotografii vasa ziadost nebude prijata!!!

6. Poplatok, vysku ktoreho tvori sucet tychto poloziek:

30 CAD za vystavenie pasu/dieta do 15 roku 11 CAD/
12 CAD za osvedcenie o obcianstve/vyplneny dotaznik vid bod 2/
10 CAD za overenie fotokopie KAZDEHO dokladu uvedeneho v bodoch 2,3,4
5 CAD za postovne, ak ziadate poslat pas postou

Priklad:MUZ 30/pas/+10/fotokopia rod.listu/+12/osvedcenie SR/= 52 CAD
ZENA 30/pas/+20/fotokopia rod. a sob.listu/+12/osvedcenie SR/= 62 CAD

Poplatok mozte uhradit v hotovosti, certifikovanym sekom alebo postovou poukazkou /money order/.Osobne ani firmne seky, ktore nie su certifikovane sa neakceptuju!

7. Ak mate neplatny pas CSFR alebo CSSR a uz ho nepotrebujete pre potvrdenie Vasho statusu v Kanade pred kanadskymi uradmi, zaslite nam ho spolocne so ziadostou.

UPOZORNENIE: Nase velvyslanectvo prijme len kompletne vypisanu a podpisanu ziadost so vsetkymi
stanovenymi dokladmi a polpatkom v patricnej vyske. Nekompletne ziadosti vratime.


Embassy of the Slovak Republic.

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario K1M 2A1

Tel: (613) 749 4442 Fax: (613) 749 4989


All contents copyright 1996, 1997. All rights reserved. 
All comments should be forwarded to Ondro Mihal at omihal@slovak.com. 
Last Update: August 31, 1998