Genealogy/Genealógia
Following in the footsteps of our forefathers / Po stopách vlastných predkov

Important addresses in Slovakia
Užitočné adresy na Slovensku

Archív hlavného mesta
SR Bratislavy

Primaciálne nám. 2
814 71 Bratislava
tel: 421 7 5333248
Archív mesta Košic
Kováčska 20/1
040 01 Košice
tel: 421 95 6221825
  Štátne oblastné archívy  

Sládkovičova 1
974 05 Banská Bystrica
tel.:421 88 761979

Križkova 7
811 04 Bratislava
tel.: 421 7 496 051
014 35 Bytča - Kaštieľ
tel.: 421 821 3311

Bačíkova 1
041 56 Košice
tel.: 421 95 6222415

nám. M. Pavla 60
054 01 Levoča
tel.: 421 966 2486

Novozámocká 383
951 12 Nitra - Ivanka
tel.: 421 87 64384
 
Slanská 33
080 06 Prešov - Nižná Šebastová
tel.: 421 91 764613
 

Jazykovedný ústav Ľudovita
Štúra SAV

Panská 26
811 04 Bratislava
tel: 421 7 5331761

Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť
pri Matici slovenskej

Novomeského 32
036 52 Martin
tel.: 421 842 31371 ext. 459

 


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments should me forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Best viewed by
Nescape 3.0+ and heard* on RealAudio 3.0.
Last update on
April 19, 1997.