Uvedenie Slovenských jasliciek do Múzea oratória Montréal, Québec, Canada
7. septembra 1996

 

V sobotu 7. septembra 1996 bol V Muzea Oratoria Sv. Jozefa sIavnostne uvedeny povodny slovensky Betlehem. Slovensko bude takto reprezentovane v stalej vystave viac ako 250 betlehemov z krajin celeho sveta. Sv. omsa odsluzil p. spissky biskup Frantisek Tondra zo Slovenska s mnozstvom kanadskych slovenskych knazov

All contents © 1996 by SCNC. Photographs by Ondro Mihál.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.


Last update on September 15, 1996.