PREBUDENÁ PIESEN - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

Programy a podujatia Vydavatelská cinnost
Nositelia tradícií Termíny podujatí ludovej kultúry
Hontianska paráda Pramene k tradicnej duchovnej
kultúre Slovenska
Koliesko Slovenské svadby
   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
ICO: 30843774 C.úctu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on June 12, 1997.