KOLIESKO '97
Kokava nad Rimavicou

Festival ľudovej kultúry
Stretnutie mladých folkloristov

KOLIESKO ´97
Festival ľudovej kultúry
Stretnutie mladých folkloristov

W

Kedy: 8. - 10. augusta 1997
Kde:
Kokava nad Rimavicou, Slovensko

W

Koliesko je festival, na ktorom nebudete len sedieť, ale môžete sa naučiť tancovať
a spievať, môžete sa zapojiť do diskusie o tradičnej kultúre a jej budúcnosti, môžete si zahrať a zaspievať, môžete si posedieť v kokavských dvoroch pri dobrých jedlách
a muzikantoch, môžete ísť do knižnice, kde nájdete národopisnú literatúru, audio
a videokazety s tematikou ľudovej kultúry.

Programy sú v amfiteátri, na javisku kultúrneho domu, na námestí, vo dvoroch súkromných domov, v škole, na voľnom priestranstve.

W

PREBUDENÁ PIESEN - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
ICO: 30843774 C.úctu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Vladimir Kysel.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on June 11, 1997.