KOLIESKO '97
Kokava nad Rimavicou

Festival ludovej kultúry
Stretnutie mladých folkloristov

PROGRAM

Štvrtok 7.8.1997

19,00 hod Výstava ODEV v KOKAVE nad Rimavicou

- dozviete sa ako sa obyvatelia Kokavy obliekali v minulosti
- výstava bude otvorená pocas celého festivalu

Piatok 8.8.1997

10,00 hod Ludová kultúra a folklorizmus v strednej Európe

- medzinárodná študentská konferencia

od 10,00 hod Kokavské dvory

- vybrané miesta, kde si návštevníci budú môct posediet pri vyberaných jedlách a dobrej muzike
- dvory budú otvorené v sobotu aj v nedelu

od 16,00 hod Hudobná scéna

- na námestí môze vystúpit kazdý, kto vie a chce spievat alebo hrat

19,00 hod Folklórna scéna

- program na javisku kultúrneho domu, v ktorom uvidíte ukázky rôzneho spôsobu spracovania pôvodného hudobného folklóru

21,30 hod Trombity nad Kokavou

- koncert na strechách a balkónoch, v ktorom budú úcinkovat hráci na pastierskych hudobných nástrojoch ako sú trombity, rohy, pastierske trúby, alpské rohy a pod.

22,00 hod Zoznámme sa ...

- komorné stretnutie s mladým hudobníkom a výtvarníkom Petrom Michalovicom

W

Sobota 9.8.1997

10,00 hod Téma

- verejná diskusia k problematike tradicnej kultúry

14,00 hod Škola spevu

15,00 hod Škola tanca

17,00 hod Gajdoši

- program na javisku kultúrneho domu, v ktorom vstúpia poprední slovenskí hráci na gajdy

19,00 hod Kokavské podoby - Kokavská svadba

- program v amfiteátri, v ktorom vystúpia obyvatelia Kokavy s ukázkami tradicnej svadby

20,00 hod Horehronie

- program folklórnych skupín z horehronských obcí Cierny Balog, Helpa, Pohorelá, Šumiac a Telgárt

od 21,30 hod Zábava úcastníkov festivalu

- volná zábava pri ludovej hudbe v amfiteátri

22,00 hod Profil

- komorný profilový program Slovenského gajdošského zdruzenia

W

Nedela 10.8.1997

od 10,00 hod Hudobná scéna

Dvory - kokavský, gajdošský, remeselnícky

Kniznica

13,30 hod Gymnik a Skalican

- programy popredných slovenských folklórnych súborov

W


PREBUDENÁ PIESEN - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
ICO: 30843774 C.úctu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Vladimir Kysel.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on June 11, 1997.