KOLIESKO '97
Kokava nad Rimavicou

Festival ludovej kultúry
Stretnutie mladých folkloristov

UBYTOVANIE

1. V chatách v okolí Kokavy nad Rimavicou

2. V stanovom tábore vo vlastných stanoch alebo v stanoch, ktoré pripravia usporiadatelia.

W

STRAVOVANIE

Vo dvoroch, v reštauráciách a pohostinstvách

W

AK STE SA ROZHODLI PRÍST NA KOLIESKO ´97,
PRIHLÁSTE SA NA ADRESE:

W

Koliesko ´97
Obecný úrad
985 05 Kokava nad Rimavicou
tel.: 421/864/293 101
fax: 421/864/293 104

W

PREBUDENÁ PIESEN - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
ICO: 30843774 C.úctu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Vladimir Kysel.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on June 11, 1997.