Uvedenie Slovenských jasliciek do Múzea oratória Montréal, Québec, Canada
7. septembra 1996

 

Narodenemu Dietatu sa klanaju slovenski pastieri. Obleceni v domacich krojoch mu obetuju dary zo svojho skromneho zivobytia, hraju a spievaju slovenske piesne. Biblicka udalost tu prekracuje casovu i priestorovu vzdialenost, stava sa intimnou sucastou kazdej rodiny, kazde farnosti a nadobuda svojrazne caro slovenskych Vianoc.

All contents © 1996 by SCNC. Photographs by Ondro Mihál.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.


Last update on September 15, 1996.