Uvedenie Slovenských jasliciek do Múzea oratória Montréal, Québec, Canada
7. septembra 1996

 

Katarina Slivkova vychadzala pri tvorbe svojho betlehemu z tohto tradicneho povedomia. Tri kopce pozadia pripominaju slovensku krajinu a zaroven maju aj vyssiu vyznamovost, lebo su sucastou statneho znaku Slovenska. Na ich upati je salas a v nom biblicka udalost narodenia Krista, ku ktoremu prichadzaju slovenski pastieri s realiami svojho zivota. Vytvarny vyraz tohto diela nie je kopiou ani napodobou ludovych betlehemov. Je umeleckou stylizaciou, ktora zamerne voli prostotu virazu a uprimnost vypovede, aby vyslovila radost z narodenia Spasitela, evokovala citenie tradicie. Zamerom autorky je, aby jej betlehem priblizil kanadskych divakom osobitost slovenskych Vianoc a Slovakom v Kanade pripomenul intimnu krasu Vianoc ich matiek a otcov, neopakovatelne caro domova a vlasti

All contents © 1996 by SCNC. Photographs by Ondro Mihál.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.


Last update on September 15, 1996.