Minister kultury Slovenskej republiky v Toronte

Str. 1 / 2

Slovenské kultúrne a informačné stredisko v Toronte usporiadalo 8. mája t.r. slávnostné uvedenie nového filmu "Nositelia kultúry", ktorý vznikol v uvedenom stredisku v sponzorstve dvanástich slovenských organizácií. Na programe sa zúčastnil minister kultúry SR Milan Kňažko, predseda Domu zahraničných Slovákov Claude Baláž, ako i delegácia slovenského zastupiteľstva v Ottawe, s novovymenovaným ambasádorom J.E. Miroslavom Mikolášikom, za účasti Stanislava Opiela, a Peter Hulenyiho.

Medzi vyše dvesto hosťami boli i zástupci organizácií, ako Margita Dvorská (Slovensko-kanadská Národná Rada), Tibor Divinec a Helen Danko (Kanadská Slovenská Liga). Nechýbali ani predstavitelia slovenských farností a záujemci od Thunder Bay, až po Montreál.

Podujatie malo, samozrejme, aj negatívne stránky, ktoré pripravili tzv. radikálni slováci, napríklad tým, že financovali mládež (podľa kanadských zákonov nedotknuteľnú) na rozdávanie hanobných letákov na osobu ministra kultúry, ale i Kultúrne a informačné stredisko, ako aj film, oslavujúci folklórne snahy emigrantov  v Kanade za posledných 75 rokov.

Graphics & design of The Ambassadors of Culture pages - Sharon Tomas
All contents for www.slovak.com © 1999, Ondro Mihal.

 All comments regarding this page should be forwarded to 
omihal@slovak.com.

 Last update on October 25, 1999.