Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

Už keď nás život zaviedol ďaleko od rodného kraja, hľadajúc lepšie a krajšie “zajtra” ako čo bolo “včera”, rozhodli sme sa z času na čas sa schádzať, pobaviť sa a poradiť, a tak urobiť nové začiatky a život v novej vlasti ľahším a veselším, a zároveň nie zabudnúť kto sme, odkiaľ pochádzame, skadiaľ sme prišli.

Preto sme šťastní a hrdí, že Vás môžeme privítať pri oslave nášho skromného jubilea, a zaradiť do našej spoločnosti. Máme nádej, že sa medzi nami budete cítiť príjemne a aktívne sa zúčastníte aj v našich budúcich podujatiach.

Life brings us here, far away from the country where we were born, to find a better tomorrow. We get together from time to time to have a good time and chat. In this way we make our start of living in a new country easier and more enjoyable, but allow us to not forget who we are, where our roots are.

We are very happy and proud to welcome you to celebrate our 10th Anniversary celebration. We hope that you will have a pleasant time with us tonight and invite you to take an active part in the future activities organized by our club.


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina, Jan Lacok at jlacok@MNSi.Net
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.