Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

Široké pole činnosti Slovensko-Kanadského Klubu „VOJVODINA“ VO Windsore.

Na začiatku tochto roku oslavujeme 10. Výročie od založenia Slovensko-Kanadského Klubu „Vojvodina“ vo Windsore aj jeho širšom okolí. Dovoľte mi niekoľko slov o doterajšom pôsobení Klubu, ale aj o tom ako sa rysuje jeho budúca činnosť, aby sme sa aj naďalej mali kde, ako a kedy stretávať dospolu.

The wide scope of activitiesof the Slovak Canadian Club "Vojvodina" of Windsor.

This year we celebrate the 10th anniversary of the formation of the Slovak Canadian Club "Vojvodina" in Windsor and its surrounding area. Allow me a few words about the various activities of the club to date, and of the activities planned so we may continue to have a place and opportunities to meet (get together).


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.