Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

A U G U S T 1 9 9 7

1.-10.8.1997

5. Letný tvorivý tábor priaznivcov ľudovej kultúry
Voľný pobyt mladých muzikantov aj v prírode s programom viacerých stretnutí s nositeľmi tradícií, vynikajúcimi interpretmi.
miesto:
Malatiná - Grúň, miestna časť vo výške 950 m nad morom
informácie:
AIA Centrum Viliam J.Gruska, Jurigovo nám. 9,
841 05 Bratislava
tel.:
07/723 313
Účastníci hradia základný poplatok 150.- Sk, dopravu a stravovanie. Technickú a organizačnú prípravu hradia organizátori.

8.-10.8.1997

Koliesko
Festival tradičnej kultúry. Medzinárodné stretnutie mladých folkloristov. Podujatie, na ktorom sa popri scénických programoch uplatnia aj netradičné aktivity ako sú študentské rozhovory, národopisná knižnica, voľná hudobná scéna, posedenia vo dvoroch a pod.
miesto:
Kokava n/Rimavicou - amfiteáter, kultúrny dom, Obecný úrad, Klub dôchodcov, námestie, dvory vo vybraných domoch, Rekr.stredisko Háj
informácie:
Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec
tel.:
0863/252 75 fax: 0863/252 75
Obecný úrad, 985 05 Kokava n/Rimavicou
tel.:
0864/931 01 fax: 0864/931 04
Ivan Murín
tel.:
088/553/2114

8.-10.8.1997

Škola ľudového tanca pre rekreačných záujemcov
Výučba spišských ľudových tancov.
miesto:
Čingov
informácie:
Spišské osvetové stredisko, Štefánikovo nám. 17,
052 01 Spišská Nová Ves
tel.:
0965/425 250

10.8.1997

Folkové odpoludnie
Program amatérskych folkových zoskupení z regiónu Liptov.
miesto:
Pribylina, Múzeum liptovskej dediny
informácie:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok,
Múzeum liptovskej dediny, Pribylina
tel.:
0844/222 485, 293 163

10.8.1997

Národopisné slávnosti
Prehliadka folklórnych skupín a súborov.
miesto:
Olcnava, priestor pred Obecným úradom
informácie:
Obecný úrad, Olcnava
tel.:
0965/956 28

10.8.1997

O gajdicu A.Mizeráka
XIV. ročník folklórneho festivalu.
miesto:
Lúčka
informácie:
Šarišské osvetové stredisko, Ul. J.Borodáča 5, 081 25 Prešov
tel.:
091/732 227

15.-17.8.1997

Palócke dni
Festival tradičnej ľudovej kultúry južnej časti stredného Slovenska.
miesto:
Fiľakovo, amfiteáter, Mestské kultúrne stredisko
informácie:
Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2,
984 01 Lučenec
tel.:
0863/228 31 fax: 0863/252 75

16.-17.8.1997

Hornotoryský folklórny festival
VII. ročník.
miesto:
Krivany
informácie:
Šarišské osvetové stredisko, Ul. J.Borodáča 5, 081 25 Prešov
tel.:
091/732 227

17.8.1997

Nedeľa humoru a recesie
Program ľudového humoru a recesie - rozprávač, mím, humorista, imitátor, vystúpenie hudobno zábavnej skupiny.
miesto:
Pribylina, Múzeum liptovskej dediny
informácie:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok,
Múzeum liptovskej dediny, Pribylina
tel.:
0844/222 485, 293 163

22.-24.8.1997

Hontianska paráda Hrušov ´97
Stretnutie s tradičnou kultúrou v rámci rozvoja vidieckej kultúry. Podujatie,na ktorom sa popri scénických programoch uplatní aj aktivita účastníkov pri netradičných činnostiach ako sú zber a spracovanie obilia, pečenie chleba, stavanie míle, voľná hudobná scéna, posedenia vo dvoroch a pod.
miesto:
Hrušov, kultúrny dom, amfiteáter, vybrané dvory v súkromných domoch, ostatné priestory obce a lazy v jej okolí
informácie:
Prebudená pieseň-nadácia, Radvanská 1, 811 01 Bratislava
tel.:
07/531 81 16 fax: 07/531 06 08
Obecný úrad, 991 42 Hrušov
tel.:
0854/910 122

23.-24.8.1997

Jarohněvická struna
Súťažná prehliadka cimbalových muzík.
miesto:
Jarohněvice u Kroměříže, kultúrny dom
informácie:
Jozef Piatnica, Ul. 17. novembra 3980, 767 01 Kroměříž
tel.:
0634/203 44, 200 44
Dr. Vlastiml Fabišík, prezident AFA AČR, Chodská 19 ch, 612 00 Brno

23.-24.8.1997

Škola ľudového tanca - Liptov
2 - dňové sústredenie záujemcov o zvládnutie základných prvkov ľudového tanca regiónu Liptov.
miesto:
Pribylina, Múzeum liptovskej dediny
informácie:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok,
Mgr. Marcela Čížová
tel.:
0844/222 485

24.8.1997

Bartolomejský deň
VII. ročník folklórneho podujatia.
miesto:
Fričovce
informácie:
Šarišské osvetové stredisko, Ul. J.Borodáča 5, 081 25 Prešov
tel.:
091/732 227

24.8.1997

Obecné folklórne slávnosti
miesto:
Harichovce, športové ihrisko
informácie:
Obecný úrad, Harichovce
tel.:
0965/661 38

29.8.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri ľudovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej
a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

29.8.1997

Oslavy SNP
Programy folklórnych súborov, detských folklórnych súborov a folklórnych skupín,
miesto:
Lubina, Roh, amfiteáter
informácie:
Trenčianske osvetové stredisko, Horný Šianec 9, 912 50 Trenčín
tel.:
0831/525 643

29.-30.8.1997

Život plný ako klas
Premiéra programu folklórneho súboru Domovina.
miesto:
Čaňa, športová hala
informácie:
Imrich Jesenský, Ul. Tichá 29, 044 14 Čaňa
tel.:
095/699 90 89

29.-31.8.1997

Brno ´97
Medzinárodný folklórny festival.
miesto:
Brno, Nová radnica, Hrad Špilberk
informácie:
Vojenský umelecký súbor ONDRÁŠ, Čestmír Komárek,
P.O.Box 541/A, 602 00 Brno
tel.:
05/4118 20 46 fax: 05/4118 24 46
Predseda Sdružení přátel folklóru Brněnska Mila Zelinka,
Olomoucká 3c, 618 00 Brno
tel.:
05/574 825

31.8.1997

Včelárska nedeľa
III. ročník celoslovenskej súťaže medovnikárov, ukážky dobových včelích úľov
a pomôcok, odborné poradenstvo.
miesto:
Pribylina, Múzeum liptovskej dediny
informácie:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok,
Múzeum liptovskej dediny, Pribylina
tel.:
0844/222 485, 293 163

august 1997

Detvianske kultúrne leto 1997
miesto:
Detva, Námestie SNP, Dom kultúry A.Sládkoviča
informácie:
Dom kultúry A.Sládkoviča, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 581 fax: 0855/355 502

august 1997

Letný tábor Čingov
Zmysluplné využitie prázdnin detí Súkromnej základnej umeleckej školy na Masarykovej ul.
miesto:
Hotel Čingov
informácie:
Košické folklórne štúdio, Masarykova 2, 040 01 Košice
tel.:
095/633 28 72, 632 28 07 fax: 095/632 28 07

august 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom a ľudová zábava.
miesto:
Bratislava, Národné osvetové centrum
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13, 841 01 Bratislava
tel.:
07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

 

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ččtu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.