Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

J Ú L 1 9 9 7

4.-6.7.1997

Folklórny festival Východná ´97
43. ročník jedného z najväčších festivalov na Slovensku, ktorého súčasťou sú vystúpenia folklórnych kolektívov v scénických programoch, sprievod účastníkov, výstavy, jarmok spojený s predvádzaním tradičných výrobných techník, zábavy.
miesto:
Východná, amfiteáter, kultúrny dom, priestory obce
informácie:
Národné osvetové centrum, Jarmila Švandová,
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
tel.:
07/3814 109 fax: 07/3814 112

6.7.1997

Folklórne slávnosti ´97
Prezentácia folklórnych skupín z okresu Trebišov a hosťujúcej skupiny z Füzera (Maďarsko).
miesto:
Brezina, kultúrny dom
informácie:
Gabriela Makayová, Zemplínske osvetové stredisko, Štefánikova 206, 075 01 Trebišov
tel.:
0948/726 919 fax: 0948/725 620

11.-13.7.1997

Folklórne slávnosti pod Poľanou
XXXII. ročník - Festival ľudových muzikantov, folklórnych skupín a súborov regiónov stredné Slovenska a Slovákov žijúcich v zahraničí.
miesto:
Detva, prírodný amfiteáter, Dom kultúry A.Sládkoviča
informácie:
Mestský úrad, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 202 Dom kultúry A.Sládkoviča, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 581 fax: 0855/355 502

12.-13.7.1997

Kopaničiarske slávnosti
miesto:
Starý Hrozenkov, amfiteáter
informácie:
Trenčianske osvetové stredisko, Horný Šianec 9, 912 50 Trenčín
tel.:
0831/525 643

13.7.1997

Duchovná a národná pieseň
7. ročník podujatia zameraného na zborový a sólový spev.
miesto:
Hertník, Pánska záhrada
informácie:
Obecný úrad, 086 42 Hertník
tel.:
0935/911 28 fax: 0935/911 28

13.7.1997

Miestne folklórne slávnosti Janky Guzovej
Prehliadka dedinských folklórnych skupín a spomienková slávnosť na Janku Guzovú.
miesto:
Žakarovce, Haldičky, amfiteáter
informácie:
Obecný úrad, 055 71 Žakarovce
tel.:
0944/ 214 01

13.7.1997

Nedeľa stredoveku
Ukážky stredovekých bojových umení, výcviku dravcov, dobového odievania, streľba z historických zbraní.
miesto:
Pribylina, Múzeum liptovskej dediny
informácie:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok,
Múzeum liptovskej dediny, Pribylina
tel.:
0844/222 485, 293 163

19.-20.7.1997

Javorina ´97
Družobné stretnutie okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Uherské Hradište.
miesto:
Javorina, amfiteáter
informácie:
Trenčianske osvetové stredisko, Horný Šianec 9, 912 50 Trenčín
tel.:
0831/525 643

19.-20.7.1997

Škola ľudového tanca - Myjava
2 - dňové sústredenie záujemcov o zvládnutie základných prvkov ľudového tanca z oblasti Myjavy.
miesto:
Pribylina, Múzeum liptovskej dediny
informácie:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok, Múzeum liptovskej dediny, Pribylina
tel.:
0844/222 485, 293 163

21.7.-2.8.1997

Leto a ľudové remeslá
Predvádzanie prác ľudových výrobcov spojené s predajom.
miesto:
Banská Bystrica, OD Prior
informácie:
Vojtech Majling, vedúci propagácie, OD Prior, Robotnícka 2,
974 00 Banská Bystrica
tel.:
088/742 492-3
Organizátori hradia cestovné, bezplatne poskytujú predvádzacie priestory a umožňujú predaj vlastných výrobkov.

25.7.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri ľudovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

26.7.1997

Deň ľudových tradícií
Miestne podujatie zamerané na rozvoj folklóru na hornej Nitre.
miesto:
Malinová, voľné priestranstvo
informácie:
Hornonitrianske osvetové stredisko, Záhradnícka ul. 19,
971 01 Prievidza
tel.:
0862/260 41

26.-27.7.1997

Gorazdova Čaňa
3. ročník podujatia zameraného na históriu Slovákov.
miesto:
Čaňa, kultúrny dom, námestie, amfiteáter
informácie:
Imrich Jesenský, Ul. Tichá 29, 044 14 Čaňa
tel.:
095/699 90 89

27.7.1997

Nedeľa rodákov
Stretnutie obyvateľov a rodákov z Liptova. Program obce Štrba - história, tradície, súčasnosť.
miesto:
Pribylina, Múzeum liptovskej dediny
informácie:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok, Múzeum liptovskej dediny, Pribylina
tel.:
0844/222 485, 293 163

júl 1997

Letný ateliér tvorby
Týždenné stretnutie žien, ktoré sa zaoberajú ľudovou umeleckou výrobou - textil, šperk, batika, šitá čipka a pod.
miesto:
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
informácie:
Helena Soboslayová, Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21, P.O.Box 80, 965 80 Žiar nad Hronom
tel.:
0857/723 094 fax: 0857/723 920

júl 1997

Okresné slávnosti piesní a tancov
Vystúpenia domácich i zahraničných folklórnych súborov.
miesto:
Kližská Nemá, amfiteáter
informácie:
Podunajské osvetové stredisko, Jókaiho 24, 945 01 Komárno
tel.:
0819/4431, 4567 fax: 0819/4567
Vstupenky a ubytovanie zabezpečuje OV Csemadok.

júl 1997

Slávnosti folklóru
Miestny folklórny festival.
miesto:
Veľká Lehôtka, rekreačná oblasť
informácie:
Eva Henčelová, Podhorská ul. 94, 971 01 Veľká Lehôtka

júl 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom a ľudová zábava.
miesto:
Bratislava, Národné osvetové centrum
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13, 841 01 Bratislava
tel.:
07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

 

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ččtu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.