Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

D E C E M B E R 1 9 9 7

6.12.1997

Desaťročnica kopaničiarov z Krupiny
Slávnostný program venovaný 10 - tim rokom činnosti ľudovej hudby Kopaničiari z Krupiny.
miesto:
Krupina, Kino Kultúra
informácie:
Miloš Melich, Ul. I.Krasku 11, 963 01 Krupina
tel.:
0856/224 55, 511 405, 511 656 fax: 0856/511 656

6.12.1997

Folklórny súbor Hont - 5. výročie
Slávnostný program súboru pri príležitosti 5. výročia vzniku.
miesto:
Krupina, Kino Kultúra
informácie:
Miloš Melich, Ul. I.Krasku 11, 963 01 Krupina
tel.:
0856/224 55, 511 405, 511 656 fax: 0856/511 656

7.12.1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad, 811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

8.-9.12.1997

Čaro Vianoc
Predvianočné koncerty.
miesto:
Spišská Nová Ves, Dom kultúry a priestor pred Radnicou
informácie:
Spišské osvetové stredisko, Štefánikovo nám. 17, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.:
0965/425 250

8.-19.12.1997

Výstava výšiviek, vianočných ozdôb, betlehemov a vianočného pečiva
miesto:
Prešov, Šarišské osvetové stredisko
informácie:
Šarišské osvetové stredisko, Ul. J.Borodáča 5, 081 25 Prešov
tel.:
091/732 227

12.12.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri ľudovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

12.-14.12.1997

VII. Dni kolied kresťanov Slovenska
Ekumenický festival vianočných piesní, kolied, vinšov, zvykov, spontánnej aj autorskej tvorby.
miesto:
Chrenovec-Brusno, Bojnice, mestá a obce hornej Nitry i ďalších častí Slovenska
informácie:
AIA Centrum Viliam J.Gruska, Jurigovo nám. 9, 841 05 Bratislava
tel.:
07/732 313 Emil Trgiňa, Obecný úrad, 972 32 Chrenovec-Brusno
tel.:
0862/981 45
Ubytovanie v internátoch, vstupenky na všetky podujatia možno objednať na Obecnom úrade v Chrenovci-Brusne.

19.12.1997

Vianoce v Detve
Vianočný program folklórnych súborov.
miesto:
Detva, Dom kultúry A.Sládkoviča
informácie:
Dom kultúry A.Sládkoviča, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 581 fax: 0855/355 502

28.12.1997

Vianoce v Liptove
Živý betlehem, ukážky vianočného ľudového zvykoslovia - vinše, piesne, betlehemská hra.
miesto:
Pribylina, Múzeum liptovskej dediny
informácie:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok,
Múzeum liptovskej dediny, Pribylina
tel.:
0844/222 485, 293 163

december 1997

Bystrické Vianoce
Programy folklórnych súborov a detských folklórnych súborov v meste a okrese Banská Bystrica.
miesto:
Banská Bystrica, Stredoslovenské osvetové stredisko a obce okresu
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, J.Kassová, M.Palúchová, p.Jablonský, Horná 21, 974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84

december 1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na mimoriadne osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad, 811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

december 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom a ľudová zábava.
miesto:
Bratislava, Národné osvetové centrum
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13, 841 01 Bratislava

07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

december 1997

Vianoce a ĽUT
Výstava predmetov viažúcich sa k Vianočným zvykom s predvádzaním techník ich výroby - pre školy a verejnosť.
miesto:
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
informácie:
Helena Soboslayová, Pohronské osvetové stredisko, Ul. Duklianskych hrdinov 21, 965 80 Žiar nad Hronom
tel.:
0857/723 094 fax: 0857/723 920

december 1997

Vianočné pastorále
Prezentácia vianočných zvykov a tradícií prostredníctvom folklórnych skupín.
miesto:
Plechotice, kultúrny dom
informácie:
Gabriela Makayová, Zemplínske osvetové stredisko, Štefánikova 206, 075 01 Trebišov
tel.:
0948/726 919 fax: 0948/725 620

 

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ččtu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.