Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

N O V E M B E R 1 9 9 7

8.-9.11.1997

Školenie vedúcich folklórnych skupín, detských folklórnych súborov a divadelníkov okresov Banská Bystrica, Zvolen,Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom
miesto:
Telgárt, kultúrny dom
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21, J.Kassová, 974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84

9.11.1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad, 811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

14.11.1997

Z maľovanej truhlice
Miestne podujatie zamerané na rozvoj folklórneho hnutia.
miesto:
Tužina, kultúrny dom
informácie:
Hornonitrianske osvetové stredisko, Záhradnícka ul. 19, 971 01 Prievidza
tel.:
0862/260 41

18.-23.11.1997

Dni košických folklórnych súborov
Prezentácia scénického i nescénického foklóru a športové súťaže medzi súbormi.
miesto:
Košice, Športová hala, Dom kultúry, Veritas
informácie:
Košické folklórne štúdio, Masarykova 2, 040 01 Košice
tel.:
095/633 28 72, 632 28 07 fax: 095/632 28 07

21.11.1997

Tvorivá dielňa
Školiteľské podujatie pre vedúcich a členov folklórnych skupín.
miesto:
Nitrianske Rudno, chata
informácie:
Hornonitrianske osvetové stredisko, Záhradnícka ul. 19, 971 01 Prievidza
tel.:
0862/260 41

22.11.1997

Jiloskéro hangóro
Prehliadka rómskych piesní.
miesto:
Detva, Dom kultúry A.Sládkoviča
informácie:
Dom kultúry A.Sládkoviča, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 581 fax: 0855/355 502

26.11.1997 Regionálna súťažná prehliadka detských speváckych skupín, spevákov a inštrumentalistov trebišovského okresu.
miesto:
Nižný Žipov, kultúrny dom
informácie:
Gabriela Makayová, Zemplínske osvetové stredisko, Štefánikova 206,
075 01 Trebišov
tel.:
0948/726 919 fax: 0948/725 620

28.11.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri ľudovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

november 1997

Celoštátna prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
miesto:
V čase uzávierky tejto publikácie ešte neurčené
informácie:
Národné osvetové centrum, Miroslav Králik, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
tel.:
07/3814 109 fax: 07/3814 112

november 1997

O zlatú guľôčku
Každoročné stretnutie detských ľudových spevákov z regiónu Novohrad.
miesto:
Kokava nad Rimavicou, kultúrny dom
informácie:
Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec
tel.:
0863/228 31 fax: 0863/252 75

november 1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na mimoriadne osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad, 811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

november 1997

Ratolesť
Program - ukážky tradičného ľudového umenia a súčasné odevy a doplnky inšpirované slovenským tradičným ľudovým umením.
miesto:
Bratislava
informácie:
Klára Brunovská, Tehelná 17, 831 03 Bratislava
tel.:
07/271 546
SĽUK, Balkánska cesta 31, 853 08 Bratislava
tel.:
07/585 91 25, 585 91 34
fax: 07/585 92 91

november 1997

Spievam, spievaš, spievame
Súťaž spevákov sólistov a folklórnych skupín v speve ľudových piesní, súťaž hráčov na ľudové hudobné nástroje a súťaž tanečníkov.
miesto:
Lovča, kultúrny dom
informácie:
Anna Kmeťková, Pohronské osvetové stredisko, Ul. Duklianskych hrdinov 21, 965 80 Žiar nad Hronom
tel.:
0857/723 094 fax: 0857/723 920

november 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom a ľudová zábava.
miesto:
Bratislava, Národné osvetové centrum
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13, 841 01 Bratislava
tel.:
07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

november 1997

Výroba bábik z ovčej vlny
Kurz a predajná výstava.
miesto:
Spišská Nová Ves, Spišské osvetové stredisko
informácie:
Spišské osvetové stredisko, Štefánikovo nám. 17, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.:
0965/425 250

november 1997

Zimné zvykoslovie
Tvorivá dielňa folkloristov. Víkendové školiteľské podujatie zamerané na zimné zvyky a mágiu.
miesto:
V čase uzávierky tejto publikácie ešte neurčené
informácie:
Národné osvetové centrum, Jarmila Švandová,Nám. SNP 12,
812 34 Bratislava
tel.:
07/3814 109 fax: 07/3814 112

 

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ččtu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.