Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

O K T Ó B E R 1 9 9 7

4.10.1997

20. storočie v Čani - výtvarné spracovanie ľudových prvkov na múre
miesto:
Čaňa, múr - plot miestneho závodu ŽPSV
informácie:
Imrich Jesenský, Ul. Tichá 29, 044 14 Čaňa
tel.:
095/699 90 89
Kreslenie na múr sa uskutoční v dňoch 29.9.-3.10.1997

5.10.1997

Krása životu
XXIV. ročník medziokresnej prehliadky dedinských folklórnych skupín.
miesto:
Sabinov, Mestské kultúrne stredisko.
informácie:
Šarišské osvetové stredisko, Ul. J.Borodáča 5, 081 25 Prešov
tel.:
091/732 227

5.10.1997

Poďakovanie za úrodu
Dožinkový program liptovských obcí z okresov Poprad, Liptovský Mikuláš
a Ružomberok a ekumenické služby Božie.
miesto:
Pribylina, Múzeum liptovskej dediny
informácie:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok,
Múzeum liptovskej dediny, Pribylina
tel.:
0844/222 485, 293 163

12.10.1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad,
811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

15.-17.10.1997

25. etnomuzikologický seminár
Vedecké podujatie s každoročne inovovanými tematickými okruhmi z etnomuzikológie, etnochoreológie a príbuzných vedeckých disciplín.
miesto:
Stará Myjava, ubytovňa
informácie:
Ústav hudobnej vedy - sekretariát, Dúbravská cesta 9,
841 05 Bratislava
tel.:
07/373 589 fax: 07/373 589

17.10.1997

Stretnutie s folklórom
Miestne podujatie venované Mesiacu úcty k starším.
miesto:
Kocúrany, kultúrny dom
informácie:
Hornonitrianske osvetové stredisko, Záhradnícka ul. 19, 971 01 Prievidza
tel.:
0862/260 41

17.-19.10.1997

III. Ozveny staroslovienčiny
Ekumenický festival viachlasého chámového a ľudového spevu.
miesto:
Telgárt a iné obce pod Kráľovou hoľou
informácie:
AIA Centrum Viliam J.Gruska, Jurigovo nám. 9, 841 05 Bratislava
tel.:
07/723 313
Základná škola, M.Knižková, 976 73 Telgárt
tel.:
0867/694 108
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21, J.Kassová, 974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84
Festival je zameraný na tradičné formy viachlasového spevu (nie skladby upravované pre zbory) a určený je pre menšie zoskupenia do 16 účinkujúcich.

24.10.1997

Tvorivá dielňa
Školiteľské podujatie pre vedúcich folklórnych súborov.
miesto:
Bojnice, chata
informácie:
Hornonitrianske osvetové stredisko, Záhradnícka ul. 19, 971 01 Prievidza
tel.:
0862/260 41

25.10.1997

Prebudená jeseň
Medziokresná prehliadka programov klubov dôchodcov.
miesto:
Terňa
informácie:
Šarišské osvetové stredisko, Ul. J.Borodáča 5, 081 25 Prešov
tel.:
091/732 227

25.10.1997

Stretnutie na Mitra
Zvyky bačov a salašníkov na ovčiarsky sviatok v podaní folklórnych súborov a skupín okresov Brezno a Banská Bystrica.
miesto:
Banská Bystrica, Námestie SNP a Stredoslosvenské osvetové stredisko
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21, J.Kassová,
974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

31.10.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri ľudovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

október 1997

Ateliér tvorby
Tvorivá dielňa zameraná na oživenie ľudovej umeleckej tvorivosti pre vedúcich výtvarných krúžkov.
miesto:
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
informácie:
Helena Soboslyová, Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21, P.O.Box 80, 965 80 Žiar nad Hronom
tel.:
0857/723 094 fax: 0857/723 920

október 1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na mimoriadne osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad, 811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

október 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom a ľudová zábava.
miesto:
Bratislava, Národné osvetové centrum
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13, 841 01 Bratislava
tel.:
07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

 

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ččtu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.