Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

J A N U Á R 1 9 9 7

25.1.1997

Memoriál Jozefa Strečanského
Zimné slávnosti folklóru na hornej Nitre.
miesto: Pravenec, kultúrny dom
informácie: Hornonitrianske osvetové stredisko, Záhradnícka ul. 19, 971 01 Prievidza
tel.: 0862/260 41

26.1.1997

Portréty osobností ľudovej hudby - Jožko Rybár, fujarista z Detvy
Program z cyklu spomienok na osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby
na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
Pripravujú a uvádzajú Andrej Dvorský a Ivan Mačák.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad,
811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

31.1.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri ľudovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej
a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

január 1997

Škola tradičných a súčasných remesiel
Pravidelné stretnutie rodičov a detí i širokej verejnosti.
miesto:
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
informácie:
Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21,
P.O.Box 80, 965 80 Žiar nad Hronom
tel.:
0857/723 094 fax: 0857/723 920

január 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom
a ľudová zábava.
miesto:
Bratislava, Národné osvetové centrum
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13,
841 01 Bratislava
tel.:
07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ččtu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.