Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

F E B R U Á R 1 9 9 7

7.2.1997

Pesničky starej mamy
Obvodná prehliadka spevákov ľudovej piesne handlovskej doliny.
miesto:
Handlová, kultúrny dom
informácie:
Hornonitrianske osvetové stredisko, Záhradnícka ul. 19,
971 01 Prievidza
tel.:
0862/260 41

7.2.1997

Tuto nám nedali, tuto nám dajú
Fašiangový program so spoločenským posedením.
miesto:
Detva, Dom kultúry A.Sládkoviča
informácie:
Dom kultúry A.Sládkoviča, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 581 fax: 0855/355 502

7.-9.2.1997

Gajdošské fašiangy

Medzinárodné stretnutie gajdošov, gajdošských muzík a skupín - 10. ročník.
miesto:
Malá Lehota, kultúrny dom
informácie:
Anna Kmeťková, Pohronské osvetové stredisko,
Duklianskych hrdinov 21, P.O.Box 80,
965 80 Žiar nad Hronom
tel.:
0857/723 094
Marta Tisovská, Obecný úrad, Malá Lehota
tel.:
0858/496 619
Národné osvetové centrum, Miroslav Králik,
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
tel.:
07/3814 109 fax: 07/3814 112

8.-9.2.1997

Fašange
2. ročník fašiangových obchôdzok a vystúpení folklórnych kolektívov
mikroregiónu Čierny Hron - Hronec, Osrblie, Čierny Balog.
miesto:
Čierny Balog, ulice obce a kultúrny dom
informácie:
Obecný úrad, Závodie 2, 976 52 Čierny Balog
tel.:
0867/691 422, 691 423 fax: 0867/691 423
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21,
974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84

8.-12.2.1997

Fašangy sa, veselme sa
Obchôdzka fašiangovníkov, s miestnou kapelou Hučavankou a zábava
s pochovaním basy.
miesto:
Šimonovany, priestory obce a Hostinec u Košovského
informácie:
Ladislav Centár, Šimonovianska 5/18, 958 03 Partizánske
tel.:
0815/496 486, 493 815

11.2.1997

Bystrické fašiangy
Fašiangové obchôdzky mestom a vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, ulice mesta
a sála Stredoslovenského osvetového strediska
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21,
974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84

23.2.1997

Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
Súťaž choreografií a programových blokov.
miesto:
Trenčianska Turná, kultúrny dom
informácie:
Trenčianske osvetové stredisko, Horný Šianec 9,
912 50 Trenčín
tel.:
0831/525 643

23.2.1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby
na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod. miesto: Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad,
811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

28.2.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri ľudovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej
a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

február 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom
a ľudová zábava.
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13,
841 01 Bratislava
tel.:
07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

 

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ččtu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.