Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

M A R E C 1 9 9 7

3.3.-15.4.1997

Veľkonočné tradície
Výstava s ťažiskom na kraslice.
miesto:
Pieštany, Balneologické múzeum, vila Liska
informácie:
Gabriela Kováčová, Balneologické múzeum,
921 01 Piešťany
tel.:
0838/722 875, 213 34 fax: 0838/722 875

10.3.1997

Na Veľkú noc
Zvyky a veľkonočné tradície.
miesto:
Spišská Nová Ves
informácie:
Spišské osvetové stredisko, Štefánikovo nám. 17,
052 01 Spišská Nová Ves
tel.:
0965/425 250

14.3.1997

Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
miesto:
Streda na Bodrogom, kultúrny dom
informácie:
Gabriela Makayová, Zemplínske osvetové stredisko,
Štefánikova 206, 075 01 Trebišov
tel.:
0948/726 919 fax: 0948/725 620

14.3.1997

O zlatú guľôčku
Súťaž detských spevákov sólistov do 14 rokov.
miesto:
Martin, Turčianske osvetové stredisko
informácie:
Turčianske osvetové stredisko, Eštovova 21,
036 01 Martin
tel.:
0842/338 66

15.3.1997

Súťaž detských folklórnych súborov
miesto:
Martin, Turčianske osvetové stredisko
informácie:
Turčianske osvetové stredisko, Eštovova 21,
036 01 Martin
tel.:
0842/338 66

16.3.1997

Portréty osobností ľudovej hudby - Ján Petrucha, primáš z Priepasného
Program z cyklu spomienok na osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby
na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
Pripravuje a uvádza Martin Janšto.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad,
811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

21.3.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri ľudovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej
a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

22.3.1997

Deti deťom
Okresná prehliadka detských folklórnych súborov a sólistov.
miesto:
Bojnice, Mestské kultúrne stredisko
informácie:
Hornonitrianske osvetové stredisko, Záhradnícka ul. 19,
971 01 Prievidza
tel.:
0862/260 41

22.3.1997

O Putovnú ponickú fujarku
Súťaž v ľudovom speve detí okresu Banská Bystrica. Sólový a skupinový spev,
hrá na ľudovom hudobnom nástroji (deti do 15 rokov).
miesto:
Poniky, kultúrny dom
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21,
974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84

22.3.1997

Súťaž ľudových hudieb, speváckych skupín a inštrumentalistov
miesto:
Martin, Turčianske osvetové stredisko
informácie:
Turčianske osvetové stredisko, Eštovova 21,
036 01 Martin
tel.:
0842/338 66

23.3.1997

O Putovnú horehronskú valašku
Súťaž v ľudovom speve detí okresu Brezno. Sólový a skupinový spev,
hrá na ľudovom hudobnom nástroji.
miesto:
Telgárt, kultúrny dom
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21,
974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84
Mestské kultúrne stredisko pri Obecnom úrade,
976 73 Telgárt
tel.:
0867/694 108 fax: 0867/694 123
Základná škola, 976 73 Telgárt
tel.:
0867/694 221

marec 1997

Ateliér tvorby
Tvorivá dielna zameraná na oživenie ľudovej umeleckej tvorivosti pre vedúcich výtvarných krúzkov.
miesto:
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
informácie:
Helena Soboslayová, Pohronské osvetové stredisko,
Duklianskych hrdinov 21, P.O.Box 80,
965 80 Žiar nad Hronom
tel.:
0857/723 094 fax: 0857/723 920

marec 1997

Jarné zvykoslovie
Tvorivá dielna folkloristov. Školitelské podujatie pre folklórne súbory a dedinské folklórne skupiny zamerané na jarné obrady a zvyky, spevy a tanečné prejavy.
miesto:
Košice
informácie:
Národné osvetové centrum, Jarmila Švandová, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
tel.:
07/3814 109 fax: 07/3814 112

marec 1997

Kurz paličkovanej čipky
Vytvorenie klubu paličkovaných čipiek a techník ich výroby.
miesto:
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
informácie:
Helena Soboslayová, Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21, P.O.Box 80,
965 80 Žiar nad Hronom
tel.:
0857/723 094 fax: 0857/723 920

marec 1997

Okresná prehliadka detského folklóru
Prehliadka detských folklórnych súborov, detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov.
miesto:
Hnúšta, Dom kultúry
informácie:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Jesenského c. 5, 979 01 Rimavská Sobota
tel.:
0866/631 095 fax: 0866/212 22
Mestské kultúrne stredisko, Hnúšta
tel.:
0865/2384

marec 1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na mimoriadne osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičtvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad,
811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

marec 1997

Prehliadka detských folklórnych súborov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
miesto:
Margecany
informácie:
Spišské osvetové stredisko, Štefánikovo nám. 17,
052 01 Spišská Nová Ves
tel.:
0965/425 250

marec 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom a ľudová zábava.
miesto:
Bratislava, Národné osvetové centrum
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13,
841 01 Bratislava
tel.:
07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

marec 1997

Veľká noc a ľudová umelecká tvorivost
Výstava zvykoslovných predmetov, ktoré sa viazu k Veľkej noci a predvádzanie techník ich výroby. Podujatie je určené najmä pre školy.
miesto:
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
informácie:
Helena Soboslayová, Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21, P.O.Box 80, 965 80 Žiar nad Hronom
tel.:
0857/723 094 fax: 0857/723 920

marec 1997

Výroba bábik z ovčj vlny
Kurz a predajná výstava.
miesto:
Spišská Nová Ves, Spišské osvetové stredisko
informácie:
Spišské osvetové stredisko, Štefánikovo nám. 17,
052 01 Spišská Nová Ves
tel.:
0965/425 250

 

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ču: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.