Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

A P R Í L l 1 9 9 7

3.4.1997

Sládkovičova Detva
3. ročník súťaže v prednese poézie a prózy.
miesto:
Detva, obradná sieň Mestského úradu
informácie:
Dom kultúry A.Sládkoviča, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 581 fax: 0855/355 502

5.4.1997

Koštovka páleného
3. ročník koštovky domáceho páleného z rôznych druhov a odrôd ovocia (slivovica, belovica, hruškovica, jabĺčkovica...). Kvalitu posudzuje odborná porota i návštevníci. Koštovka je spojená so zábavou pri Myjavskej cimbalovke.
miesto:
Stará Myjava, rekreacné stredisko
informácie:
Obecný úrad, 907 01 Myjava
tel.:
080290/5579

6.4.1997

Kreácie detského folklóru
Medziokresná prehliadka detských folklórnych súborov.
miesto:
Svinia
informácie:
Šarišské osvetové stredisko, Ul. J.Borodáca 5,
081 25 Prešov
tel.:
091/732 227

11.-13.4.1997

Nositelia tradícií
Celoštátna súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín.Vyvrcholenie postupovej súťaže programových blokov.
miesto:
V čase uzávierky tejto publikácie ešte neurčené
informácie:
Národné osvetové centrum, Jarmila Švandová,
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
tel.:
07/3814 109 fax: 07/3814 112

12.4.1997

Deti deťom I
Súťaž detských folklórnych súborov okresu Brezno.
miesto:
Polomka
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21,
974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84
Miestne kultúrne stredisko, Polomka
tel.:
0867/693 190

13.4.1997

Deti deťom II
Súťž detských folklórnych súborov okresu Banská Bystrica.
miesto:
Slovenská Ľupča, kultúrny dom
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21,
974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84

13.4.1997

Portréty osobností ľudovej hudby - Juraj Michelík, gajdoš zo Zvolena
Program z cyklu spomienok na osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod. Pripravuje a uvádza Bernard Garaj.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad, 811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

24.4.1997

Krajská prehliadka detských folklórnych súborov
miesto:
Trebišov, Mestské kultúrne stredisko
informácie:
Gabriela Makayová, Zemplínske osvetové stredisko, Štefánikova 206, 075 01 Trebišov
tel.:
0948/726 919 fax: 0948/725 620

25.4.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri ľudovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

25.-27.4.1997

Staré nôty mladých strún
VII. Podroháčske stretnutie mladých ľudových hudieb a priaznivcov tradičnej a ľudovej hudobnej kultúry. Pre záujemcov ubytovanie na súkromí (100.- Sk/noc), účastnícky poplatok 240.- Sk (vstupenky, progr.bulletin...).
miesto:
Habovka, ale aj desiatky iných obcí a miest na Slovensku
informácie:
AIA Centrum Viliam J.Gruska, Jurigovo nám. 9,
841 05 Bratislava
tel.:
07/723 313 Obecný úrad Habovka, 027 32 Zuberec
tel.:
0847/3951 42 fax: 0847/3951 42

26.4.1997

Z hôr a dolín
Súťaž speváckych skupín, ľudových hudieb, spevákov a inštrumentalistov z okresov Banská Bystrica a Brezno.
miesto:
Čierny Balog, kultúrny dom
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21,
974 01 Banská Bystrica
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84
Obecný úrad, Čierny Balog
tel.:
0867/691 422

26.4.1997

Okresná prehliadka folklórnych súborov, súťaž ľudových hudieb, spevákov a inštrumentalistov
miesto:
Trenčín, Dom armády a Trenčianske kongresové centrum
informácie:
Trenčianske osvetové stredisko, Horný Šianec 9,
912 50 Trenčín
tel.:
0831/525 643

27.4.1997

Folklórne divadlo
Najkrajšie jarné ludové zvyky v podaní FS Domovina v Čani a Divadelného ochotníckeho súboru v Čani.
miesto:
Čana, Športová hala
informácie:
Imrich Jesenský, Miestny odbor Matice slovenskej,
Ul. Tichá c. 29, 044 14 Cana
tel.:
095/699 90 89

27.4.1997

Medziokresná prehliadka mládežníckych folklórnych súborov a súťaž programových blokov
miesto:
Prešov, Odborový dom kultúry
informácie:
Šarišské osvetové stredisko, Ul. J.Borodáca 5,
081 25 Prešov
tel.:
091/732 227

30.4.1997

Stavanie májov
miesto:
Detva, Námestie SNP, park pred DK A.Sládkoviča
informácie:
Dom kultúry A.Sládkoviča, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 581 fax: 0855/355 502

30.4.1997

Stavanie májov
Zvyky pri stavaní májov v predvečer 1. mája.
miesto:
Trebišov, Námestie Š.B.Romana
informácie:
Gabriela Makayová, Zemplínske osvetové stredisko, Štefánikova 206, 075 01 Trebišov
tel.:
0948/726 919 fax: 0948/725 620

apríl 1997

Okresná súťaž detského folklóru
Prezentácia detí, ktoré sa aktívne zaoberajú folklórom v oblasti spevu, hudby a tanca.
miesto:
Hurbanovo, kultúrny dom
informácie:
Podunajské osvetové stredisko, Jókaiho 24,
945 01 Komárno
tel.:
0819/4431 fax: 0819/4567

apríl 1997

Okresná súťaž ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov.
miesto:
Vidiná, kultúrny dom
informácie:
Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2,
984 01 Lučenec
tel.:
0863/228 31 fax: 0863/252 75

apríl 1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na mimoriadne osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad,
811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

apríl 1997

Súťažná prehliadka ľudových hudieb a speváckych skupín
miesto:
Prakovce
informácie:
Spišské osvetové stredisko, Štefánikovo nám. 17,
052 01 Spišská Nová Ves
tel.:
0965/425 250

apríl 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom a ľudová zábava.
miesto:
Bratislava, Národné osvetové centrum
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13,
841 01 Bratislava
tel.:
07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

 

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ččtu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.