Folkloristický informačný katalóg
Folklore information catalogue

 

M Á J 1 9 9 7

1.-12.5.1997

Výstava z tvorby detvianskych výtvarníkov
miesto:
Detva, Dom kultúry A.Sládkoviča
informácie:
Dom kultúry A.Sládkoviča, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 581 fax: 0855/355 502

11.5.1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na osobnosti ľudovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad,
811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

12.5.1997

Makovická struna
Súťaž v speve rusínskych a ukrajinských piesní.
miesto:
Poráč
informácie:
Spišské osvetové stredisko, Štefánikovo nám. 17,
052 01 Spišská Nová Ves
tel.:
0965/425 250

16.5.1997

Krajská súťaž nevidiacich a slabozrakých v ľudovom speve
miesto:
Sečovce, kultúrny dom
informácie:
Gabriela Makayová, Zemplínske osvetové stredisko,
Štefánikova 206, 075 01 Trebišov
tel.:
0948/726 919 fax: 0948/725 620
Spoluorganizátorom súťaže je Únia nevidiacich a slabozrakých.

24.5.1997

Oslavy 20. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik
miesto:
Prievidza, Dom kultúry
informácie:
Centrum voľého času Spektrum, Ul. S.Chalupku 16,
971 01 Prievidza
tel.:
0862/337 86

24.-25.5.1997

Detský folklórny festival Veľká Lehota
Program detských folklórnych súborov, sólistov spevákov, inštrumentalistov a ľudových hudieb.
miesto:
Veľká Lehota, amfiteáter
informácie:
Stredoslovenské národopisné združenie, Dolná 52,
P.O.Box 65, 974 00 Banská Bystrica
tel.:
088/537 44 fax: 088/726 230
tel.: 0858/496 128

29.5.1997

Spievaj s nami
Súťažná prehliadka detí predškolského veku v sólovom speve.
miesto:
Nové Zámky, Požitavská knižnica
informácie:
Požitavská knižnica - hudobné oddelenie, Turecká 36,
tel.: 0817/400 385

30.5.-1.6.1997

Rožnovská valaška
Celoarmádny folklórny festival Armády Českej republiky. Prehliadka súborov pracujúcich pri Armáde Českej republiky a pozvaných hostí.
miesto:
Rožnov pod Radhoštem, skanzen
informácie:
Armádna folklórna asociácia, Mgr. Viliam Dekan,
Vítezné nám. 4, 160 00 Praha 6
tel.:
02/2021 90 89 fax: 02/2431 17 58

31.5.1997

Dobrý večer, priatelia
Cyklus stretnutí pri lľdovej hudbe, vystúpenia folklórnych kolektívov.
miesto:
Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej a Stredoslovenské osvetové stredisko
informácie:
Dom Matice slovenskej, Dolná 52, 074 00 Banská Bystrica
tel.:
088/726 232 fax: 088/726 230

31.5.1997

Ozývaj sa hlase
Oblastná prehliadka speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov.
miesto:
Hronec
informácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21, J.Kassová,9
tel.:
088/725 206 fax: 088/523 84

31.5.1997

Válanie májov
miesto:
Detva, Námestie SNP, park pred DK A.Sládkoviča
informácie:
Dom kultúry A.Sládkovica, 962 12 Detva
tel.:
0855/355 581 fax: 0855/355 502

máj 1997

Krajská prehliadka detských folklórnych súborov
miesto:
Bojnice, kultúrny dom
informácie:
Hornonitrianske osvetové stredisko, Záhradnícka ul. 19,
971 01 Prievidza
tel.:
0862/260 41

máj 1997

Okresná prehliadka heligonkárov
Stretnutie heligonkárov z regiónu Novohrad.
miesto:
Budiná, kultúrny dom
informácie:
Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2,
984 01 Lučenec
tel.:
0863/228 31 fax: 0863/252 75

máj 1997

Okresná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
miesto:
Hnúšta, kultúrny dom
informácie:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Jesenského 5,
979 01 Rimavská Sobota
tel.:
0866/631 095 fax: 0866/212 22
Mestské kultúrne stredisko, Hnúšťa
tel.:
0865/2384

máj 1997

Portréty osobností ľudovej hudby
Program z cyklu spomienok na mimoriadne osobnosti ludovej inštrumentálnej hudby na výstave Dedičstvo hudobných nástrojov. Začiatok o 14,30 hod.
miesto:
Bratislavský hrad, bašta Luginsland
informácie:
Ivan Mačák, Hudobné múzeum SNM, Bratislavský hrad,
811 01 Bratislava
tel.:
07/5314 300

máj 1997

Rodinné obrady a zvyky
Tvorivá dielňa folkloristov. Víkendové školiteľské podujatie pre folklórne súbory a dedinské folklórne skupiny zamerané na rodinné obrady a zvyky.
miesto:
V čase uzávierky tejto publikácie ešte neurčené
informácie:
Národné osvetové centrum, Jarmila Švandová, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
tel.:
07/3814 109 fax: 07/3814 112

máj 1997

Večer autentického folklóru
Podujatie s vystúpením folklórneho kolektívu s autentickým prejavom a ľudová zábava.
miesto:
Bratislava, Národné osvetové centrum
informácie:
Nadácia Návraty ku krajine, Medená 13,
841 01 Bratislava
tel.:
07/533 22 45 fax: 07/531 86 01

 

PREBUDENÁ PIESEŇ - nadácia
Radvanská 1, 811 01 Bratislava
SLOVAKIA, EUROPE

   
tel.: 421/7/531 81 16 fax: 421/7/531 06 08
e-mail: ppfound@gtinet.sk http://www.slovak.com/ppfound/index.html
IČO: 30843774 Ččtu: 150230-012/0200


All contents & photographs © 1997, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on April 17, 1997.