Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

Plný entuziazmu, návrhov a predstáv ktorým smerom by chceli ísť, začali s prácou. Pri zakladaní sa ihneď začlenilo 32 rodín, najviacej z Windsoru a okolia, ale taktiež aj z Detroitu a okolia, ako aj z Londonu, Kitcheneru … Do konca roku 1987 Klub má začlenených už 62 domácností s vyplateným členovským.

Behom 10-tich rokov, počet členov osciloval, ale vždy sa k klubu pripájalo okolo 70 domácností. Od prvého dňa až dodnes, nedosnívaným snom zostalo stavanie Slovenského Domu. Ako sa roky míňali, menili sa aj plány, kde, ako a čo stavať, avšak vždy sa na cestu stavala nezdolateľná prekážka – nedostatok finančných prostriedkov. Klub sa aj dodnes samofinansuje zo zárobkov z už tradičných zábav, a členovského poplatku. Máme nádej, že sa dožijeme aj lepších časov, keď sa budeme môsť hrdiť svojimi vlastnými miestnosťami.

Full of enthusiasm, suggestions and ideas about which way to go, they started to work calling everyone they thought would like to be a member and planning activities. At the beginning they had 32 member families from the Windsor area, Detroit area, London, Kitchener, etc. By the end of 1987 the club already had 62 paid up member families.

For the last 10 years the number of members changed every year, but the club has continued to have approximately 70 member families. Since the very beginning, even to today, one dream never became a reality. It is the dream of building our own hall. As time passed different plans were discussed, where and what to build but the largest obstacle was and still is the financial investment required. From the beginning the club has been self-financing from the organization of parties and membership dues. We hope one day we will be able make our dream come true.


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.