Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

Od samého založenia, Klub sa snaží zachovať doterajšie, ale vynájsť aj nové možnosti pre komunikáciu so starým krajom. Predaj hudobných kaziet, návšteva Slovenskej Redakcie TV Nový Sad... Tu sa však najviacej prejavovala humánna strana Klubu. Organizovaním zbierok, ale aj príspevkámi zo svojich vlastných prostriedkov, a podľa svojich možností, v mene Klubu bola zaslaná peňažná pomoc na Maticu Slovenskú v Juhoslávii (2 kráť), Slovenskej redakcii Radio Televízie Nový Sad, pre utečencov občianskou vojnou zasiahnutej Juhoslávie, ktorí sa ocitli na Slovensku.

Taktiež pomoc bola zaslaná aj pre potreby liečenia dvoch slepých detí z Juhoslávie, a peňažné príspevky boli zaslané na adresu Divadla na Slovensku, tanečnym skupinám „Rozmarín“ a „Domovina“ z Windsoru, redakcii Slovenského rádia vo Windsore, členom Klubu zasiahnutých ohňom, kvety pre nemocných alebo zosnulích. Každý rok na Vianočnej zábave, Klub sa postará o balíky pre deti ako aj štipendiu pre najnadanejšich študentov.

Since the time it was established we all try to keep the existing ties, but also find new possibilities to keep up communication with our homeland. We sold audiotapes and had a visit from Slovak TV Novi Sad etc. Most of our ties with our homeland are based on humanitarian aid. Collections were organized and our club added to the money collected and sometimes the club donated from its general fund. The club sent aid in proportion to our ability to Matica Slovenska in Yugoslavia (2 times), Slovak radio / TV Novi Sad and for children from Yugoslavia in Slovakia as refugees. Aid was sent for medical expenses to help two blind children from Yugoslavia.

A donation was sent to a theater in Slovakia, both dance groups Rozmarin & Domovina, and Slovak radio of Windsor. We donated some money to a member who’s home was lost in a fire and we sent flowers to sick members in the hospital, and to member’s funerals. Every year at our Christmas Party each child attending received a visit from Santa and a bag of goodies. A scholarship is also awarded yearly to member’s children based on academic performance in post secondary education.


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.