Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

Každoročne Klub organizuje zábavy, ktoré už tradične prilákajú veľký počet ako členov tak aj hostí. Je to príležitosť, pre stretnutie s priateľmi, hŕstku rozhovorov alebo tanec.

Počiatkom februára – Deň Zamilovaných.

Príležitostné zaznamenávanie sviatku, ktorý sa ešte stále viacej oslavuje na Severo-Americkom kontinente ako v Európe. Zábava priláka 100-140 prevažne Dolnozemských Slovákov.

Počiatkom mája – Krojová Zábava.

Najväčšia zábava. Každoročne za zoskupí od 300-350 čo Dolnozemských, ale aj Slovákov pochádzajúcich zo Slovenska. Je to príležitosť hrdo sa vyzdobiť do prekrásnych ľudových krojov.

Júl alebo August – VÝLET (PICNIC)

Horúce Windsorské letá nás zaženú do parkov alebo k jazerám a riekam, kde si zašportujeme, a pochutnáme na jedlách z roštu.

Every year we organize parties, which traditionally attract many members and guests. It is a possibility to meet a few friends, have a friendly discussion and/or dance.

St. Valentine’s day dinner dance

We celebrate this occasion in February. It is not a well-known holiday in Europe but is mainly celebrated in North America and draws between 100 to 140 people.

Heritage Costume Dinner Dance – (May)

This is our largest celebration. Every year between 300-350 Slovaks from Vojvodina as well as Slovaks from Slovakia attend together with many guests. It is with pride in our heritage that we wear our traditional clothing.

Picnic – (July or August)

The hot Windsor summers entice us to parks; lakes & rivers where children & adults play games and enjoy barbecued food.


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.