Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

Koncom septembra – Hroznová Zábava

Pôvodne organizovaná pri príležitosti tradičného Kanadského sviatku – Dňu poďakovania za úrodu, časom prerastá na druhú po veľkosti zábavu, ktorou sa lúčime s letom a vítame jeseň.

Počiatkom decembra – Vianočná Zabava

Zábava, ktorej sa najviacej tešia deti, keď ich navštevuje Dedo Mráz. Ostatný členovia, ktorí tentokrát majú voľný vchod, radi sa s deťmi podelia o radosť z nadchádzajúcich Veľkonočných a Novoročných sviatkov.

Príznačnosťou všetkých zábav, sú výborné jedlá, pripravené usilovními rukami našich kucháriek, ktoré májú všetky príznaky Dolnozemskej Slovenskej kuchyne. Nechýbajú tu štipľavé klobásy ani rezne a na koniec sú tu domáce koláče. Po chutnej večeri si zatancujeme a zaspievame slovenské ľudové piesne. Do taktu niekedy hrávala skupina Rovina, teraz nás zabáva skupina Projekt. Na koniec je tu bohatá tombola.

Sú to príležitosti zabudnúť na každodenné starosti, príjemne sa pobaviť a hrdo si pripomenúť, že sme nezabudli kto sme a odkiaľ pochádzame.

Grape Harvest Dinner Dance – (September)

Organized to celebrate the fall harvest is usually our second best attended dinner dance. We say good-bye to summer and welcome autumn.

Christmas Party – (December)

Children’s favorite! They visit Santa and receive a bag of goodies. The adults gather to celebrate the season.

All our parties are known for the tasty food. These are prepared by our cooks who know all the secrets to good lowland foods. Good spicy sausage and cutlets are followed by delicious homemade deserts. After dinner we enjoy the music, dance and enjoy the Slovak songs. It was our group Rovina in earlier years, but now Project entertains us. And of course last but not least the Raffle!

It’s fun to forget everyday worries, enjoy ourselves and be proud of who we are and where we came from.


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.